Gr

ΤΟ  ΕΡΓΟ

CARAT

 

ΕΥΠΑΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κατά την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής των δρόμων, πραγματοποιήθηκε πρόσθετη έρευνα με στόχο την επιλογή των δρόμων ανά περιοχή, αξιολόγηση, καταγραφή και ανάλυση του ιστορικού πλούτου που περιέχεται στις πληροφορίες ανά δρόμο. Τα ονόματα των δρόμων είναι σε πολλές περιπτώσεις άρρηκτα συνδεδεμένα τόσο με ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και με προσωπικότητες που έζησαν ή εργάστηκαν εκεί, συμβάλλοντας στην κυρίαρχη εικόνα του συλλογικού παρελθόντος και ενισχύοντας την ιστορική μνήμη. Πραγματοποιήθηκε έρευνα και συστηματική διασταύρωση πληροφοριών, η οποία οδήγησε στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση ιστορικών πληροφοριών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν βρέθηκε σχετική έρευνα πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Πληροφορίες για αυτούς τους δρόμους συλλέχθηκαν από πολλές πηγές: βιβλιογραφία, αποθετήρια, βάσεις δεδομένων, μουσεία, εφημερίδες, σύγχρονα και παλαιότερα φωτογραφικά αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό από διάφορες χρονικές περιόδους, καθώς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο έλεγχος των πηγών ήταν πιο δύσκολος για παλαιότερες εποχές για τις οποίες δεν υπήρχαν πολλές πηγές.

Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες από τις πηγές έπρεπε να διασταυρωθούν για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία. Γενικά πρόκειται για δρόμους των οποίων τα ονόματα τιμούν κυρίως μεγάλες προσωπικότητες της χώρας, καθώς και σημαντικά γεγονότα ή μέρη. Ωστόσο, ακόμη και οι μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής συχνά αγνοούν πληροφορίες για τιμώμενα πρόσωπα, τόπους πολιτισμού, εκδηλώσεις ή μέρη.

 

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

• Η συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού που παρέχει τις ιστορικές πληροφορίες πίσω από το όνομα της οδού. Στόχος είναι να διαμορφωθεί το περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κουράζει τον χρήστη (καθώς απευθύνεται σε μη εξειδικευμένο κοινό), αλλά ταυτόχρονα να παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω πληροφοριών και σε πολλές γλώσσες.

• Η ανάπτυξη σημειολογικών συσχετισμών μεταξύ δρόμων και σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας θεματικών-ιστορικών δρομολογίων με βάση το προφίλ ενδιαφέροντος του χρήστη.

• Η ενσωμάτωση των παραπάνω σε μια εφαρμογή που θα λειτουργεί με βάση τόσο τις υπάρχουσες τεχνολογίες γεωχωρικής αναγνώρισης όσο και τις τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης, η οποία θα έχει επιπλέον έξυπνες δυνατότητες καθώς θα επαναπροσδιορίζει το προφίλ της με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη.

 

  37.9715° N, 23.7257° E

ΦΟΡΑ ΤΑ

AR ΓΥΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ 

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΗΝ

ΙΣΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ART TECHNOLOGY 

CODING

_________________

IN HISTORY’S

SERVICE

ΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Αφού εντοπίσει τη θέση του τελικού χρήστη, η εφαρμογή μπορεί να προτείνει πολιτιστικές διαδρομές και συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI’s). Ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες βασικές πληροφορίες για κάθε POI από την κινητή συσκευή του, προκειμένου να αποφασίσει την αγαπημένη του διαδρομή ή τα μνημεία/τόπους που θα ήθελε να επισκεφτεί

Παράλληλα με τα Σημεία Ενδιαφέροντος, η εφαρμογή παρέχει επίσης μια σύντομη Λίστα Δρόμων , ενημερώνοντας τον τελικό χρήστη για ενδιαφέροντα σημεία / πτυχές / πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που μπορεί να κάνει. Από ιστορικής άποψης, ο τελικός χρήστης της εφαρμογής λαμβάνει ιστορικές πληροφορίες όχι μόνο για τον προορισμό του, αλλά και για τη «διαδρομή» του καθώς την εξερευνά.

Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αποστάσεις, την αναμενόμενη διάρκεια της διαδρομής και τον αριθμό των σημείων ενδιαφέροντος που μπορεί να φτάσει/δει ο χρήστης κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.

 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ανάπτυξης της εφαρμογής, καθώς και ολόκληρης της ψηφιακής υποδομής, εμπλέκονται: NodeJS, Unity, Vuforia SDK, React JS, WikiTude SDK, Android Java.

Ο τελικός χρήστης κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής σε φορητή συσκευή, περιηγείται σε μερικές από τις πόλεις που υποστηρίζονται από την εφαρμογή. Κάθε φορά που αναρωτιέται για το πού βρίσκεται, μπορεί να μπει στην εφαρμογή και να βρει το όνομα του δρόμου.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Η εφαρμογή παρέχει ιστορικές πληροφορίες για την εν λόγω πολιτική προσωπικότητα, τρισδιάστατη απεικόνιση του πορτρέτου του, καθώς και χάρτη της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος των πολεμικών μαχών στις οποίες συμμετείχε.